Aktualności

RUSZA SYGNAŁ TESTOWY KANAŁU E-SPORT

 
Z dniem 1 grudnia 2016 roku ruszył sygnał testowy kanału E-SPORT możliwy do odbioru poprzez Evio oraz SGT oraz nadaje 16 godzin przykładowych treści, które znajdą się we właściwej ramówce wraz ze startem właściwego sygnału w pierwszym kwartale 2017 roku aby dotrzeć do jeszcze większej ilości polskich fanów fenomenu jakim są sporty elektroniczne oraz gry w Polsce.
 
Dostępność telewizji E-SPORT w punktach wymiany ruchu Evio oraz SGT oznacza możliwość dotarcia do wielomilionowej rzeszy odbiorców z sygnałem o dużo wyższej jakości (Full HD) niż w przypadku przekazu satelitarnego. W ramówce testowej nie mogło zabraknąć relacji z turniejów, archiwalnych meczów, poradników dla graczy próbujących swoich sił w e-sporcie, ale znalazły się też treści o grach ogółem - recenzje, nowinki, walkthrough, pierwsze wrażenia z gier i podobne.
 
Astro S.A. oraz Gamerock S.A. nawiązało już współpracę z kilkunastoma producentami treści celem produkcji oraz emisji programów rozrywkowych, dążąc tym samym do tego, aby w telewizji premiery zawsze stanowiły większą część ramówki. Warto wspomnieć o innowacyjnym nastawieniu telewizji na interakcję i dotarcie do widzów, którzy dotychczas nie znaleźli w ramówce innych stacji materiałów odpowiadających ich preferencjom. W celu zaspokojenia ich potrzeb udostępnione zostaną odpowiedznie narzędzia - w tym możliwość głosowania przez duże grupy odbiorców. Dzięki takiej formie doboru treści do pasm ogólnych, odbiorcy będą mieli możliwość świadomego podjęcia decyzji i samodzielnego stworzenia idealnej dla siebie ramówki.
 
E-SPORT celuje w osiągnięcie kilkuset godzin premier programów w miesiącu oraz transmisje na żywo z największych turniejów e-sportowych na świecie. W dniu 3 grudnia przeprowadzona zostanie transmisja z turnieju The Boston Major, w którego puli nagród znajdują się aż trzy miliony dolarów. Turniej potrwa do 10 grudnia 2016 roku, a powtórki z transmisji znajdą się w sygnale testowym oraz właściwym w formie retransmisji.

Rozpoczęcie współpracy przy tworzeniu nowego kanału telewizyjnego "e-sport"

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Spółka rozpoczyna współpracę z Grupą Gamerock S.A. - organizatorem turniejów oraz agencją e-sportową. W ramach tej współpracy powstanie pierwszy w Polsce kanał telewizyjny E-SPORT. Będzie on transmitował rozgrywki e-sportowe oraz materiały pochodzące z gier wideo przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Głównym punktem ramówki E-SPORT będą rozgrywki e-sportowe oraz relacje z najbardziej prestiżowych turniejów na świecie. Pozostały czas antenowy mają wypełniać programy rozrywkowe, dokumentalne czy talk-show. W ten sposób telewizja chce dotrzeć do jeszcze szerszej grupy odbiorców niż ta, która aktualnie ogląda takie rozgrywki w internecie.

W najbliższym czasie określone zostaną szczegółowe warunki współpracy, takie jak forma realizacji przedstawionego projektu oraz zakres prac poszczególnych stron. W ocenie Zarządu Spółki rozpoczęta współpraca może doprowadzić do zwiększenia przychodów Astro S.A. dzięki zaoferowaniu nowego kanału sieciom kablowym, a w efekcie mieć pozytywny wpływ na sytuację majątkową Spółki.

Więcej informacji można znaleźć na www.esptv.pl

Rada Nadzorcza Astro S.A.

Zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się od pięciu do ośmiu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki na okres 2 – letniej kadencji. Zgodnie z § 19 ust. 4 Statutu Spółki pierwsza Rada Nadzorcza Spółki powołana została uchwałą przekształceniową Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. uchwałą podjętą w dniu 29 września 2009 rok. Mandaty członków Rady Nadzorczej aktualnie sprawujących swoją funkcję, wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok, które zgodnie z art. 395 § 1 KSH powinno odbyć się do dnia 30 czerwca 2011 roku.

Czytaj więcej: Rada Nadzorcza Astro S.A.

Walne Zgromadzenie

Walne zgromadzenie

 

Zgodnie ze Statutem Astro S.A. przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia jest:

1)      rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2)      udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

3)      podział zysków lub pokrycie strat,

4)      przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenia zapłaty dywidendy na raty,

5)      wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

6)      inne sprawy, w których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Czytaj więcej: Walne Zgromadzenie

Kamery

Oferujemy następujące kamery

SONY HXC100 z optyką Angenieux
JVC GY-HM790E
JVC GY-HM700E
PANASONIC AG-3DA1

Czytaj więcej: Kamery

Studia lektorskie

W ofercie posiadamy dwa nowoczesne stanowiska postprodukcyjne do obróbki dźwięku: Avid Pro Tools, oraz drugie oparte o oprogramowanie Cubase. Oferujemy Państwu wysokiej jakości sprzęt do nagrywania głosu. Zapis w formie plikowej.

Czytaj więcej: Studia lektorskie